logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Struktura organizacyjna
minus Prezes
minus Dyrektor
 Wydziały Sądu
minus I Wydział Cywilny
minus II Wydział Karny
minus III Wydział Rrodzinny i Nieletnich
minus IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 Oddziały
minus Samodzielna Sekcja Administracyjna
minus Kuratorzy
minus Biuro Podawcze
minus Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt
 Komornik Sądowy
minus Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej
 Informacje dodatkowe
minus Tryb przyjmowania skarg i wniosków
minus Numery kont dla dokonywania opłat sądowych
minus Plan działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2015
minus Informacja o postępowaniu mediacyjnym
minus Plan działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2016
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2016
 WZORY DOKUMENTÓW
minus Formularze
 Inne
minus Polityka prywatności
minus Administrator strony
 Ogłoszenia sądowe
minus Ogłoszenie - sygn. akt I Ns 304/16
minus Ogłoszenie - sygn. akt I Co 377/15
minus Ogłoszenie - sygn. akt I C 381/16
minus Wyniki konkursu na staż urzędniczy
minus Konkurs na staż urzędniczy
minus Utworzenie Internetowego Portalu Informacyjnego
minus Utworzenie Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
minus Utworzenie Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
minus Zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
minus Tydzień Mediacji pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”
 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
minus
A A A


Na podstawie art. 41 b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz. 524) informuję, iż:


1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmowane są
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej – p. nr 217.

2. Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Tarnowskiej jest – Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej mogą być składane
w następującej formie:

- na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. J. Bojki 2

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na  adres poczty elektronicznej:administracja@dabrowatar.sr.gov.pl

- w formie ustnej do protokołu – w którym zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku, w razie potrzeby – sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.


4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

5. Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu, w której sędziowie są niezawiśli, albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe – pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ilość odwiedzin: 2043
Nazwa dokumentu: Tryb przyjmowania skarg i wniosków
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-05-01 10:30:00
Data udostępnienia informacji: 2012-05-01 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-22 13:23:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner