logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Struktura organizacyjna
minus Prezes
minus Dyrektor
 Wydziały Sądu
minus I Wydział Cywilny
minus II Wydział Karny
minus III Wydział Rrodzinny i Nieletnich
minus IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 Oddziały
minus Samodzielna Sekcja Administracyjna
minus Kuratorzy
minus Biuro Podawcze
minus Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt
 Komornik Sądowy
minus Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej
 Informacje dodatkowe
minus Tryb przyjmowania skarg i wniosków
minus Numery kont dla dokonywania opłat sądowych
minus Plan działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2015
minus Informacja o postępowaniu mediacyjnym
minus Plan działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2016
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2016
 WZORY DOKUMENTÓW
minus Formularze
 Inne
minus Polityka prywatności
minus Administrator strony
 Ogłoszenia sądowe
minus Ogłoszenie - sygn. akt I Ns 304/16
minus Ogłoszenie - sygn. akt I Co 377/15
minus Ogłoszenie - sygn. akt I C 381/16
minus Wyniki konkursu na staż urzędniczy
minus Konkurs na staż urzędniczy
minus Utworzenie Internetowego Portalu Informacyjnego
minus Utworzenie Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
minus Utworzenie Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
minus Zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
minus Tydzień Mediacji pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”
 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
minus
A A A


Sygn.  akt  I Ns 304/16
Dnia: 13.06.2016r.  


O G Ł O S Z E N I E

        „Sąd  Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział  Cywilny na podstawie art.  6363  § 3 k. p. c. w zw.
z art. 6381  § 1- 4 k. p. c. ogłasza, że w dniu 23 maja 2016 roku został złożony przez Elżbietę Zofię Ząbek działającą jako przedstawiciel ustawowy małoletniego syna Piotra Bartosza Robak wykaz inwentarza po zmarłym dnia 26 sierpnia 2015r.  w Tarnowie spadkodawcy Krzysztofie Robercie Robak PESEL 70071811351, ostatnio zamieszkałym w Bolesławiu 42”.


          Sąd poucza, że:
1.    Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381  § 3 pkt 1  k. p. c.),
2.    Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k. p. c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt 2 k. p. c.),
3.    Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k. p. c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                  
                                                                                       Sędzia:

 

Ilość odwiedzin: 885
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie - sygn. akt I Ns 304/16
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04 13:25:45
Data udostępnienia informacji: 2016-07-04 13:25:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 14:04:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner